Forklaring

Gestaltmetoden er baserte på idéen om at vi påvirkes av og påvirker i relasjon til andre mennesker.

Gestaltmetoden er baserte på idéen om at vi påvirker og påvirkes i realsjon til andre mennesker. Ved å bli oppmerksomog tilstede i øyeblikket, får vi øye på nye valgmuligheter og igjennom dette får det beste utgangspunktet for å ta kloke avgjørelser.

Gestaltmetoden er baserte på idéen om at vi påvirkes av og påvirker i relasjon til andre mennesker.

Forklaring

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene.
Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten, her og nå, ,og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon.

Gestaltterapi

FOR HVEM?

Terapi er for deg som

• Har vanskelige relasjoner i privatliv og på jobb
• Har vansker med å sette grenser og/eller si nei
• Har opplevd traumer fra ulykke/barndom/sykdom
• Har lav selvfølelse
• Føler deg stresset eller utbrent
• Har angst/depresjon/sorg
• Er ungdom/ung voksen
• Har samlivsproblemer
• Generell uro/rastløshet

Bestill time

Terapi er for deg som