Min bakgrunn

Jeg heter Thomas Dall, utdannet gestaltterapeut MNGF ved Norsk Gestaltinstitutt, en privat høyskole med offentlig godkjent eksamensrett (NOKUT). Som terapeut, går jeg selv regelmessig i veiledning hos godkjent gestaltveileder, noe som sikrer kvaliteten i mitt arbeide med klienter og terapien jeg tilbyr. Som medlem av Norsk Gestaltterapeutforening er jeg forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer