Vanskelige situasjoner

Å begynne i terapi

Å begynne i terapi kan ofte handle om et behov, ønske eller håp om endring.
Det kan handle om noe som gjør vondt, har låst seg eller er tungt å stå i alene.

Jeg tror at endring kan komme når vi blir bevisst hvordan vi har det nå.
Gjennom å bli kjent med og klar over tankemønstre og vonde følelser så kan det åpenbare seg noen muligheter, valg og kanskje nye strategier for å håndtere det som kjennes vanskelig for oss.

Trykk her

Å begynne i terapi

«Jeg kan bidra til at det blir lettere for deg å håndtere vanskelige situasjoner slik at det kan bli tydeligere hvordan du velger og handler. Ved økt selvinnsikt kan du få et bedre grunnlag for gode valg i en vanskelig livssituasjon som f.eks. samlivsproblemer, depresjoner, sorg, sinne, ensomhet, problemer i forhold til andre relasjoner, angst, kommunikasjonsproblemer eller at du har «møtt veggen».

Ordtak innenfor Gestalttankegangen