Thomas Dall

Fullført fireårig høgskoleutdannelse (gestaltterapeut) sommer 2020, startet egen terapipraksis vinter 2018 som er en del av utdannelsen.

Thomas Dall

Gestaltterapeut MNGF

Tel: 456 16 833 / dallgestalt@gmail.com


Thomas Dall, gestaltterapeuten i Sarpsborg

Adjunkt med tillegg, og har utdannelse som faglært kokk og fagbrev innenfor industriell matproduksjon. Etter å ha jobbet som kokk og kjøkkensjef gikk veien videre til Yrkesfaglærerutdannelse innenfor Restaurant og matfag.

Jeg har alltid vært interessert og nysgjerrig på hvordan vi kommuniserer og hvordan mennesker bruker kropp, ansiktsuttrykk og lyd under kommunikasjon. For å forstå mere av dette samspillet så valgte jeg høst 2016 å starte på NGI, Norsk Gestaltinstitutt for å få en større forståelse av meg selv, mine medmennesker og etter hvert klienter.

Jeg har selv slitt med utfordringer, angst, uro og lav selvfølelse. Etter å ha utforsket disse områdene under studiene så har dette blitt områder hvor jeg har opparbeidet meg stor kunnskap. Innen gestaltteorien sier vi at de utfordringene man har hatt gjennom livet også kan bli en terapeut sin spisskompetanse.