Thomas Dall – Psykoterapeut

Jeg heter Thomas Dall og er gestaltterapeut MNGF, utdannet ved NGI og medlem av Norsk Gestaltterapeutforening 

Norsk Gestaltterapeutforening
https://ngfo.no

Gestaltterapier en retning innen klinisk psykoterapi/samtaleterapi som tydeliggjør
hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene.

Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten her og nå,
og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet og bevissthet om oss selv i relasjon med andre.

Utfordringer

Trenger du noen å snakke med?

Noen ganger kan det være godt å snakke med en utenforstående om utfordringer eller vanskeligheter. En som kan hjelpe deg å se din situasjon, åpne opp for muligheter og som ikke sitter på en fasit på hva du burde gjøre eller hvem du er. Det er dette jeg kan tilby deg i individuellterapi. En støtte til å finne din vei i ditt liv.

Ta kontakt

Trenger du noen å snakke med?

Terapi er for deg som:

• Har vanskelige relasjoner i privatliv og på jobb
• Har vansker med å sette grenser og/eller si nei
• Har opplevd traumer fra ulykke/barndom/sykdom
• Har lav selvfølelse
• Føler deg stresset eller utbrent
• Har angst/depresjon/sorg
• Er ungdom/ung voksen
• Har samlivsproblemer

Jeg tilbyr forøvrig også parterapi.

Ta kontakt

Terapi er for deg som:

Metoden

Vi påvirkes av og påvirker i relasjon til andre

Ved å bli oppmerksomt tilstede i øyeblikket, får vi øye på nye valgmuligheter og får det beste utgangspunktet for å ta kloke avgjørelser. Ooppmerksomheten rettes mot hele mennesket; kropp, pust, tanker, handlinger, følelser og omgivelsene.
Gestaltterapi innebærer samtaler, og hvis klienten vil, gestaltterapeutiske øvelser samt andre utforskningsmåter.

Ta kontakt

Vi påvirkes av og påvirker i relasjon til andre


Terapi skjer i et samarbeid med klienten og jeg støtter og utfordrer klienten i det terapeutiske arbeidet. I gestaltterapien har klienten og terapeuten en jeg/du og ikke jeg/det relasjon, dette betyr at klienten er ikke et objekt men et subjekt. Terapeuten bruker seg selv aktivt i møte med klienten.

Thomas Dall

Tjenester & priser

Dersom du foretrekker terapi per videosamtale, tilbyr jeg også dette.

Individualterapi 50 min, 710 kr.
Personer som for tiden er permittert, arbeidsledig eller av andre årsaker underlagt NAV, 550kr.
Studenter, 500 kr.
Parterapi 90 min,  950 kr.

«Jeg kan bidra til at det blir lettere for deg å håndtere vanskelige situasjoner slik at det kan bli tydeligere hvordan du velger og handler. Ved økt selvinnsikt kan du få et bedre grunnlag for gode valg i en vanskelig livssituasjon som f.eks. samlivsproblemer, depresjoner, sorg, sinne, ensomhet, problemer i forhold til andre relasjoner, angst, kommunikasjonsproblemer eller at du har «møtt veggen».

Ordtak innenfor Gestalttankegangen

Jeg holder til i Sarpsborg Kiropraktorsenter,
Karl Johansgate 10, 2 etasje.


Gestaltterapi er underlagt taushetsplikt og behandling av personopplysninger skal skje i samsvar med Lov om personopplysninger/GDPR.

Mob: 456 16 833
E-Post: dallgestalt@gmail.com
Orginasjons nr.: 922 658 870
Brønnøysund